Ky nang thuyet trinh

4 Thủ thuật trong thuyết trình có thể bạn chưa thử
Best Training, Consulting & Promoting xin chia sẻ lời khuyên của Holman về cách làm thế nào anh làm chủ được nghệ thuật nói trước công chúng và làm ...
   
5 Bí quyết để thuyết trình hiệu quả
Một số người dường như sinh ra là để thuyết trình, trong khi những người khác coi đó là cơn ác mộng tồi tệ của họ. Có thể chỉ là năm người trong một ...
5 Chìa khóa để nâng cao kỹ năng lãnh đạo trong năm 2014
Với các nhà lãnh đạo xuất sắc, có một số điều mà họ thường làm mỗi ngày. Sau đây, Best Training, Consulting & Promoting xin chia sẻ năm điều bạn cần ...
   
Điều gì làm nên những nhà Giao tiếp xuất sắc
Trong việc kinh doanh, không quan trọng việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ - một trong hai cách, thành công của bạn phụ thuộc rất nhiều vào giao ...