Tư vấn Kinh doanh và Quản lý

Bí quyết viết bản kế hoạch kinh doanh
Làm thế nào để viết được một bản kế hoạch kinh doanh hấp dẫn nhà đầu tư? Dưới đây là những kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc.
Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp BCC & VISIONS
Trung tâm tư vấn BEST (Best Consulting Center BCC) phối hợp cùng Công ty Tư vấn Quản lý Tầm nhìn VISIONS (Visions Management Consulting Co., newly)cung cấp các hoạt động tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, chiến lược công ty, luật công ty, ...
10 Điều khi xem lại Kế hoạch Kinh doanh
Một kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng trong việc tạo nên nền tảng cho quá trình thực hiện mục tiêu có tính thực tế của doanh nghiệp.Vì vậy khi hoàn thành kế hoạch bạn cần xem lại những điều đã làm