kỹ năng ra quyết định

Nhà Lãnh đạo giỏi cần kỹ năng nào?
Khả năng lãnh đạo hiệu quả dựa trên một số kỹ năng quan trọng. Một nhà lãnh đạo muốn mọi người theo họ vì sự tin tưởng và tôn ...
   
6 Kỹ năng lãnh đạo cần thiết nhất
Mục tiêu là một nhà lãnh đạo có nằm trong kế hoạch nghề nghiệp của bạn? Kiến thức chuyên môn và trình độ kỹ thuật là yêu cầu, ...
5 Phong cách ra quyết định điển hình
Để bắt đầu với những quyết định, bạn cần phải xem cách làm thế nào bạn đưa ra được những quyết định ấy. Best Training, Consulting & Promoting xin ...
   
Chìa khóa để ra quyết định hiệu quả
Đối với những quyết định phức tạp và khó khăn, có một quá trình chúng ta có thể làm theo để giúp bạn đưa ra một giải pháp tốt nhất. Best Training, ...
Làm thế nào để ra quyết định khẩn cấp
Khi bạn không có thông tin và bạn không còn thời gian để quyết định, đây là cách thực hiện một lựa chọn tốt nhất có thể
   
3 Nguyên tắc xây dựng một doanh nghiệp hàng tỉ đô la
Rất ít nhà kinh doanh nhanh chóng xây dựng một công ty hàng tỉ đô la như Twitter hay Facebook. Những công ty bắt đầu với mô hình kinh ...
Các bước để Đàm phán thành công
Đám phán là phương pháp mọi người dùng để giải quyết sự bất đồng. Nó là quá trình đạt tới thỏa thuận cả hai bên có thể chấp ...
   
Các bước để Giải quyết vấn đề
Tất cả mọi người sẽ thuận lợi hơn với kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, khi chúng ta phải đối mặt với những vấn đề trong ...