đàm phán

Công ty gia đình - Làm sao để đàm phán thật hiệu quả?
Gia đình là một loạt các quan hệ rất đặc biệt và phức tạp và những mức độ này còn được đẩy lên cao hơn khi những người thân cũng chính là những đối ...
   
Làm thế nào để tránh xung đột và sự mất sự tin tưởng trong đàm phán
Nhiều cuộc đàm phán có thể giảm rủi do và nâng cao tỷ lệ thành công nhờ tăng sự tin tưởng.
Đối mặt với việc quá nhiều lựa chọn ?
Làm thế nào để bạn có thể nhận ra lợi ích của nhiều lựa chọn trong cuộc đàm phán phức tạp mà không cần đi đường tắt và phạm sai lầm?
   
Chương trình Đào tạo Kỹ năng Đàm phán dành cho nhà Quản lý thế kỷ XXI
Chương trình Đào tạo Kỹ năng Đàm phán dành cho nhà Quản lý thế kỷ XXI của Trung tâm Quốc tế BIC kết hợp cùng trường Đại học MIT, Hoa Kỳ sẽ giúp bạn ...
Chương trình Đào tạo Đàm phán Tuyển dụng
Chương trình giúp tiếp cận tổng hợp và đa chiều khi áp dụng thực tế, tuyển dụng được những Nhân sự như mong muốn.
   
5 Điều tránh sử dụng khi  đàm phán
Bất cứ doanh nhân nào cũng dành nhiều thời gian để mặc cả, dù đó là với khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư hay là nhân viên tương lai của họ. Hầu ...