Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp BCC & VISIONS

Trung tâm tư vấn BEST (Best Consulting Center BCC) phối hợp cùng Công ty Tư vấn Quản lý Tầm nhìn VISIONS (Visions Management Consulting Co., Newly 6/2012) cung cấp các chương trình tư vấn hướng tới các giải pháp có tầm nhìn đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh, dài hạn và vượt trội của các doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Các sản phẩm tư vấn được thực hiện từ các chuyên gia tư vấn hàng đầu tại Việt Nam và các nước, cũng như thông qua mạng lưới chuyên gia trong các liên kết tư vấn toàn cầu. BCC và VISIONS chỉ lựa chọn những chuyên gia tư vấn vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế, và đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp thành công trong và ngoài nước.

BCC và VISIONS hoạt động tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh, luật kinh doanh, kinh doanh quốc tế, nhân sự và tuyển dụng, sáng tạo đổi mới vào kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển tinh thần doanh nhân.

 

              TƯ VẤN KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÁC CÔNG TY, TẬP ĐOÀN

- Xây dựng Chiến lược kinh doanh.

- Chiến lược công ty

- Các giải pháp quản lý

- Các giải pháp kinh doanh

- Quản lý nguồn nhân sự

- Tư vấn tuyển dụng

- Quản lý chuỗi cung ứng.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng văn hóa sáng tạo

- Tư vấn xây dựng chương trình đào tạo

 

TƯ VẤN LUẬT KINH DOANH

- Tư vấn Mô hình và Luật công ty

- Tư vấn Luật cạnh tranh

- Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ

- Tư vấn Luật Kinh doanh với đối tác nước ngoài

- Dịch vụ Together for Success

 

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP MỚI, SME, HOẶC DOANH NGHIỆP MỞ RỘNG

- Tư vấn Thành lập Công ty (Luật) kết hợp 

- Tư vấn thâm nhập Thị trường (Kinh doanh)

- Phân tích thị trường

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh

- Phân tích rủi ro kinh doanh

- Tư vấn khởi nghiệp kinh doanh

 

TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP VÀ TINH THẦN DOANH NHÂN

- Tư vấn xây dựng doanh nghiệp riêng

- Phân tích thị trường và chiến lược vào/ra

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh

- Sáng tạo đổi mới kinh doanh

- Khởi nghiệp và phát triển tinh thần doanh nhân

- Kết nối khách hàng/nhà cung cấp

- Dịch vụ Coaching for Success

 

TƯ VẤN KINH DOANH QUỐC TẾ

-  Đàm phán với đối tác nước ngoài (theo từng nước).

-  Phân tích thị trường nước ngoài (theo yêu cầu)

- Xây dựng dự án tiền khả thi

- Luật Kinh doanh (theo từng nước)

- Tư vấn chuyển giao công nghệ (theo yêu cầu)

- Tư vấn đại lý kinh doanh ở nước ngoài (theo yêu cầu)

- Kết nối kinh doanh đối tác nước ngoài (theo yêu cầu)

- Dịch vụ Together for Success

 

(*) Dich vụ Together for Success là mô hình đặc biệt của Best, đồng hành cùng các Doanh nghiệp tới thành công. Dịch vụ chỉ áp dụng cho các Doanh nghiệp và Đối tác chiến lược nhất định.

 

Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):
Mã:
 
Telex   VNI   Off