doanh nghiep

Chương trình Phát triển Tinh thần Doanh nhân EDI
Best Entrepreneurship Center (BEC) triển khai Chương trình Phát triển Tinh thần Doanh nhân với hỗ trợ của Trường MIT Sloan (Mỹ) và Viện Phát triển ...
   
Một chiếc nhẫn kim cương và hai cô con gái - Bài học về nghệ thuật đàm phán
Jeswald W. Salacuse là bút danh của giáo sư luật Henry J. Braker
Chương trình Đào tạo Đàm phán Tuyển dụng
Chương trình giúp tiếp cận tổng hợp và đa chiều khi áp dụng thực tế, tuyển dụng được những Nhân sự như mong muốn.