san sang

Làm thế nào để đi lên từ thất bại?
Thay đổi suy nghĩ bản thân về bản chất của Thành công và Thất bại sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vững bước tới thành công.