nghiên cứu thị trường

Đâu là cách hiệu quả giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường?
“Tôi có một ý tưởng nhưng rất bối rối không biết làm cách nào mang ý tưởng đó ra thị trường.” Bạn đã từng bao giờ băn khoăn với vấn đề như vậy? Bạn ...