mục đích

Làm thế nào để lãnh đạo theo mục đích?
Bạn có thể mô tả mục đích kinh doanh của bạn trong một câu đơn giản không? Bạn hay bất kỳ ai có liên quan tới công ty của bạn có lý do nào để tin ...
   
5 Phẩm chất tạo nên nhà Lãnh đạo xuất sắc
Những nhà lãnh đạo tài ba không phải là những người chỉ tuyệt vời trên lý thuyết, mà là những người xuất sắc qua chính hành động của mình. Họ lãnh ...
Đâu là tám trở ngại nghiêm trọng trên con đường Thành công?
Bạn có lòng khao khát cháy bỏng hiện thực hóa ước mơ của mình? Bạn có biết đâu là những trở ngại chính trên mọi con đường đi đến thành công?
   
Bạn làm thế nào thành công khi có những điều không thể kế hoạch hay dự báo trước?
Bạn có khi nào thất vọng vì mọi điều xảy ra không như dự kiến không? Thậm chí kể cả bạn đã lập kê hoạch và có các dự báo? Làm thế nào để đạt được mục ...