kết quả

Làm thế nào để nâng cao năng lực đàm phán của nhân viên
Trong những nghiên cứu của mình, Laura Kray thuộc trường Đại học California ở Berkeley và đồng nghiệp đã phát hiện ra một điều khá thú vị đó là những ...
   
Đâu mới là điểm nhấn của Thành công?
Không ít người đã “lầm đường lạc lối” bởi quan điểm sai lầm của họ về thành công. Trước định nghĩa thành công của Ben Newman dưới đây, bạn có thể sẽ ...