chinh tri

Liệu các doanh nghiệp trẻ có nên tiến ra thị trường nước ngoài?
Khi chỉ bó hẹp phạm vi kinh doanh của mình ở trong nước, các doanh nghiệp trẻ có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh lớn.