Chương trình Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp

Best hợp tác cùng các Doanh nghiệp và Tập đoàn triển khai các Chương trình Đào tạo Doanh nghiệp, Chương trình Tư vấn, Chương trình Đàm phán và Kết nối, Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển Tinh thần Kinh doanh, tổ chức các Sự kiện trong nước và quốc tế thông qua các Trung tâm Best liên quan.

 

1. Chương trình Đào tạo Kỹ năng - Best Training Center (BTC) thực hiện

-       Kỹ năng Lãnh đạo

-       Kỹ năng Ra quyết định

-       Kỹ năng Giải quyết vấn đề

-       Kỹ năng Lãnh đạo bằng cảm xúc

-       Kỹ năng Tạo động lực

 

-       Kỹ năng Quản lý

-       Kỹ năng Quản lý tài năng

-       Kỹ năng Quản lý thay đổi

-       Kỹ năng Huấn luyện

-       Kỹ năng Giao việc và đánh giá

 

-       Kỹ năng Giao tiếp

-       Kỹ năng Thuyết trình

-       Kỹ năng Tổ chức cuộc họp

-       Kỹ năng Làm việc nhóm

-       Kỹ năng Xử lý xung đột

 

-       Kỹ năng Đàm phán

-       Kỹ năng Đàm phán kinh doanh

-       Kỹ năng Đàm phán tuyển dụng

-       Kỹ năng Đàm phán KD quốc tế

 

-       Kỹ năng Tư vấn

-       Kỹ năng Thuyết phục

-       Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng

-       Kỹ năng Bán hàng

                .......

 

Ngoài ra, Best hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua dịch vụ Tư vấn, Thiết kế, Xây dựng các Chương trình đào tạo trong và ngoài nước cho doanh nghiệp, tập đoàn, công ty và tổng công ty.

 

Chương trình Đào tạo chuyên sâu*:

-       Đàm phán

-       Giao tiếp

-       Khởi nghiệp

-       Quản trị Kinh doanh

-       Chiến lược Kinh doanh

-       Quản lý hiệu quả

-       Tuyển dụng

-       Quản lý Nhân sự
 

* Do Best  hợp tác với các trường, tổ chức uy tín cấp chứng chỉ.

 

2. Chương trình đào tạo liên kết nước ngoài – Best International Center (BIC) thực hiện

Đối với doanh nghiệp trong nước:

-       Đàm phán và giao tiếp với đối tác Mỹ/ Châu Âu/ Châu Á

-       Lãnh đạo trong thế kỷ XXI

-       Study Tour

-       Xây dựng kế hoạch kinh doanh hấp dẫn đối tác từ Mỹ, Tây Âu

-       Kinh doanh tại Mỹ/Châu Âu/Châu Á

-       Dịch vụ Tư vấn

-       Kết nối đối tác kinh doanh quốc tế

Đối với doanh nghiệp nước ngoài:

-       Giao tiếp và đàm phán với đối tác Việt Nam

-       Xây dựng kế hoạch kinh doanh thành công ở Việt Nam

-       Study Tour

-       Nghiên cứu thị trường

-       Kết nối đối tác kinh doanh tại Việt Nam

 

3. Tư vấn kinh doanh Best Consulting Center (BCC) thực hiện

-       Khởi nghiệp và phát triển tinh thần doanh nhân

-       Xây dựng kế hoạch kinh doanh

-       Phân tích rủi ro

-       Đàm phán với đối tác nước ngoài

-       Xây dựng chiến lược kinh doanh

-       Quản lý con người

-       Quản lý chuỗi cung ứng

 

4. Phát triển Nhân lực – Best Job Center (BJC) thực hiện (plan)

-       Phát hiện và phát triển tài năng

-       Quản lý tài năng

-       Phỏng vấn Tuyển dụng

-       Thị trường Tuyển dụng

-       Tư vấn chương trình Đào tạo

 

5. Tổ chức sự kiện – Best International Center (BIC) thực hiện

-       Sự kiện Kinh doanh và xúc tiến thương mại

-       Kết nối đối tác kinh doanh Việt Nam với đối tác từ Mỹ, Châu Âu, Châu Á

-       Hội thảo và Diễn đàn Kinh doanh và Phát triển tinh thần doanh nhân

 

6. Xúc tiến và phát triển tinh thần Doanh nhân– Best Entrepreneurship Center (BEC) thực hiện (plan)

-       Đưa chương trình đào tạo khởi nghiệp và phát triển tinh thần doanh nhân theo phương pháp của Mỹ vào Việt Nam (MIT, Harvard)

-       Hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp mới

-       Hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp có yếu tố công nghệ

 

 

 

Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):
Mã:
 
Telex   VNI   Off