kỹ năng làm việc

Chương trình Đào tạo Kỹ Năng Huấn Luyện
Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã và đang là vấn đề nóng hổi của các doanh nghiệp đặc biệt là đối với các cấp lãnh đạo. Huấn luyện nhân ...
   
Chương trình đào tạo Kỹ năng Làm việc nhóm
Chương trình Đào tạo Kỹ năng Làm việc nhóm của Best Training, Consulting & Promoting Co. sẽ cung cấp, bổ sung kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho ...