kỹ năng bán hàng

Chương trình Đào tạo Kỹ năng giám sát bán hàng (Sales Supervisory Skills)
Một người giám sát bán hàng giỏi cần thực hiện cả nhiệm vụ quản lý cũng như công tác chuyên môn xuất sắc và là tài sản quý giá không thể thiếu của tổ ...
   
Khóa Đào tạo Kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp
Bán hàng là một hoạt động quan trọng đem lại phần lớn doanh thu cho doanh nghiệp. Do vậy, nghề bán hàng đòi hỏi phải có những kiến thức, kỹ năng cần ...