Hợp tác trường MIT

Chương trình Phát triển Tinh thần Doanh nhân EDI
Best Entrepreneurship Center (BEC) triển khai Chương trình Phát triển Tinh thần Doanh nhân với hỗ trợ của Trường MIT Sloan (Mỹ) và Viện Phát triển ...
   
Trung tâm Phát triển Tinh thần Doanh nhân MIT có tên mới
Trung tâm Phát triển Tinh thần Doanh nhân MIT (Một trong các Liên kết chính của BEST) có tên mới