Các bước để Giải quyết vấn đề

13-11-2013

Tất cả mọi người sẽ thuận lợi hơn với kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, khi chúng ta phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống, một số trong đó thực sự phức tạp hoặc nghiêm trọng.

Sẽ là tuyệt vời khi có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả và đúng thời hạn mà không có khó khăn nào, tiếc rằng không có cách nào để tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết.

Mối quan hệ tương tác thất bại và việc kinh doanh thất bại vì kỹ năng giải quyết vấn đề không tốt. (Xem chi tiết chương trình đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề).

Điều này thường là do một trong hai vấn đề không nhận ra hoặc nhận ra nhưng không xử lý một cách thích hợp. Giải quyết một vấn đề liên quan đến một số rủi ro nhất định -  rủi ro này cần được cân nhắc kỹ trước khi giải quyết vấn đề.

Tất cả các vấn đề có hai đặc điểm chung: mục tiêu và các rào cản.

Mục tiêu

Các vấn đề liên quan đến việc thiết lập ra để đạt được một số mục tiêu hoặc tránh những tình huống khó.  

Mục tiêu có thể là bất cứ điều gì mà bạn muốn đạt được. Nếu bạn đang đói thì mục tiêu của bạn có thể là ăn một cái gì đó, nếu bạn là người đứng đầu một tổ chức (Giám đốc điều hành) thì mục tiêu chính của bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận. Trong ví dụ của Giám đốc điều hành, mục tiêu chính có thể cần phải được chia thành các mục tiêu nhỏ để hoàn thành mục tiêu cuối cùng là tăng lợi nhuận ngày.

Rào cản

Nếu không có những rào cản trong việc đạt được mục tiêu, sẽ không có vấn đề. Giải quyết vấn đề liên quan đến việc khắc phục các rào cản hay trở ngại cản trở việc đạt được các mục tiêu đặt ra.

Như các ví dụ trên, nếu bạn cảm thấy đói thì mục tiêu của bạn là ăn. Một rào cản có thể là bạn không có sẵn thức ăn, bạn cần tới siêu thị và mua một số thức ăn. Loại bỏ các rào cản và giải quyết vấn đề. Với các giám đốc điều hành muốn tăng lợi nhuận có thể gặp nhiều rào cản trong việc đạt được mục tiêu hơn.  Các CEO cần cố gắng nhận ra các rào cản và loại bỏ chúng hoặc tìm ra cách khác để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Khóa đào tạo Doanh nghiệp
 

Giải quyết vấn đề hiệu quả thường liên quan tới nhiều bước hoặc giai đoạn, như những bước dưới đây:
 

Xác định vấn đề:

Giai đoạn này bao gồm: phát hiện và nhận ra rằng có một vấn đề, xác định bản chất của vấn đề, xác định vấn đề.

Giai đoạn đầu của giải quyết vấn đề có vẻ rõ ràng nhưng thường đòi hỏi nhiều suy nghĩ và phân tích. Xác định vấn đề có thể là một nhiệm vụ khó khăn, vấn đề là gì? Bản chất của vấn đề là gì? Làm thế nào để xác định vấn đề tốt nhất?- dành chút thời gian xác định vấn đề, bạn sẽ khoogn chỉ hiểu nó rõ ràng hơn mà còn có thể trao đổi bản chất của nó với người khác. Điều này dẫn tới giai đoạn thứ 2. 
 

Cơ cấu lại vấn đề:

Bước này bao gồm: giai đoạn quan sát, kiểm tra cẩn thận, tìm hiểu thực tế và phát triển bức tranh rõ ràng về vấn đề.

Sau việc xác định vấn đề, cơ cấu lại vấn đề là cần thiết để có thêm nhiều thông tin về vấn đề này và tăng hiểu biết về nó. Giai đoạn này cần tìm hiểu thực tế và phân tích, xây dựng một bức tranh toàn diện hơn cả về mục tiêu và các rào cản. Giai đoạn này có thể không cần thiết cho các vấn đề rất đơn giản nhưng rất cần thiết cho những vấn đề có tính chất phức tạp hơn.
 

Tìm kiếm giải pháp có thể:

Trong giai đoạn này, bạn sẽ có một loạt các hướng hành động, nhưng với ít khả năng đánh giá chúng.

Từ các thông tin thu thập trong hai giai đoạn đầu tiên của việc giải quyết vấn đề, đây là lúc cần bắt đầu suy nghĩ về giải pháp cho vấn đề được xác định. Trong một nhóm, giai đoạn này được thực hiện bằng cách họp nhóm, để mỗi cá nhân trong nhóm thể hiện quan điểm của họ về giải pháp có thể. Trong tổ chức, những người khác nhau sẽ có chuyên môn khác nhau trong từng lĩnh vực, vì vậy, sẽ rất hữu ích để nghe quan điểm cả mỗi thành viên liên quan.  
 

Ra quyết định:

Giai đoạn này liên quan đến việc phân tích cẩn thận các hướng hành động khác nhau và sau đó chọn ra giải pháp tốt nhất để áp dụng.

Đây có lẽ là phần phức tạp nhất của quá trình giải quyết vấn đề. Đây là lúc xem xét từng giải pháp tiềm năng và phân tích cẩn thận. Một vài giải pháp có thể không khả thi, vì các vấn đề khác, như hạn chế về thời gian hoặc ngân sách. Điều quan trọng trong giai đoạn này là cân nhắc cái gì có thể xảy ra nếu không có gì được thực hiện để giải quyết vấn đề- đôi khi việc cố gắng giải quyết vấn đề yêu cầu suy nghĩ rất sáng tạo và ý tưởng đổi mới.

Cuối cùng, đưa ra quyết định về phương hướng hành động-  kỹ năng ra quyết định là một kỹ năng quan trọng cần có. (Tham khảo chương trình của Best: Kỹ năng ra quyết định hiệu quả)
 

Thực hiện:

Giai đoạn này liên quan đến việc chấp nhận và thực hiện hành động được lựa chọn.

Thực hiện có nghĩa là hành động theo các giải pháp được chọn. Trong quá trình thực hiện, nhiều vấn đề mới có thể nảy sinh nếu việc xác định và cấu trúc vấn đề ban đầu không được thực hiện đầy đủ.
 

Giám sát / Tìm kiếm thông tin phản hồi

Giai đoạn cuối cùng là xem lại kết quả giải quyết vấn đề trong một khoảng thời gian, bao gồm cả tìm kiếm thông tin phản hồi về thành công của các kết quả giải pháp lựa chọn.  

Giai đoạn cuối cùng của việc giải quyết những vấn đề liên quan đến việc kiểm tra xem quá trình đã thành công. Điều này có thể đạt được bằng cách giám sát và thu thập thông tin phản hồi từ những người bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào xảy ra. Đây là cách làm hiệu quả để ghi chép lại kết quả và bất kì vấn đề mới  nào xảy ra.

                                                                                                                          (Lược dịch: skillsyouneed.com)

 

Các bước để giải quyết vấn đề hiệu quả: xác định vấn đề, cấu trúc vấn đề, tìm kiếm giải pháp có thể, ra quyết định, thực hiện và giám sát/ thu thập thông tin phản hồi.

Giải quyết vấn đề là một trong những kỹ năng quan trọng, cần thiết. Đã là kỹ năng, bạn hoàn toàn có thể trau dồi, học hỏi và rèn luyện. Để loại bỏ mọi trở ngại trong kinh doanh, bạn cần có một kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Bạn cũng cần một khả năng tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, cách đánh giá vấn đề tổng quan, chính xác và đúc kết kinh nghiệm thực tế.

Best for the future!

Trung tâm đào tạo BEST với nhiều khóa học cho doanh nghiệp, xem chi tiết tại: http://best.edu.vn/pro/chuong-trinh.aspx

Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):
Mã:
 
Telex   VNI   Off