trách nhiệm

Làm thế nào để lãnh đạo theo mục đích?
Bạn có thể mô tả mục đích kinh doanh của bạn trong một câu đơn giản không? Bạn hay bất kỳ ai có liên quan tới công ty của bạn có lý do nào để tin ...
   
Hiểu linh hồn Lãnh đạo để tiến đến Thành công
Bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn lao tới những người khác. Bạn muốn phát triển bản thân đồng thời giúp người khác phát triển. ...
5 công việc có thể thử nghiệm trước khởi nghiệp
Có những công việc mà Doanh nhân nên thử nghiệm đế có những bài học kinh nghiệm quý.