Tinh thanh doanh nhan

10 Quy tắc đơn giản tạo lòng trung thành của khách hàng
Lòng trung thành của khách hàng đến từ việc có một mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng của bạn. Tạo mối quan hệ như vậy đòi hỏi cả thái độ đúng đắn và ...
   
5 đặc điểm của những nhà sáng tạo thành công
Không có nhiều ý kiến thống nhất về cái gì tạo nên một ý tưởng sáng tạo và cái gì làm cho một ý tưởng sáng tạo có giá trị.