định hướng

Làm thế nào để lãnh đạo theo mục đích?
Bạn có thể mô tả mục đích kinh doanh của bạn trong một câu đơn giản không? Bạn hay bất kỳ ai có liên quan tới công ty của bạn có lý do nào để tin ...
   
Con đường đưa Doanh nghiệp Trẻ tiến tới thành công vượt bậc
Bất cứ Doanh nghiệp thành công lớn mạnh nào cũng có những bước khởi đầu đầy khó khăn và thách thức. Tại sao có những Doanh nghiệp trẻ với cùng ý ...
Bạn làm thế nào thành công khi có những điều không thể kế hoạch hay dự báo trước?
Bạn có khi nào thất vọng vì mọi điều xảy ra không như dự kiến không? Thậm chí kể cả bạn đã lập kê hoạch và có các dự báo? Làm thế nào để đạt được mục ...