Best giúp gì Bạn và Doanh nghiệp?

Bạn và doanh nghiệp, tổ chức của mình luôn mong muốn thực hiện công việc hiệu quả nhất và đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, vững mạnh và vượt trội phải không? Chúng ta cần làm thế nào để đạt được mục đích này?

 

Mặc dù có nhiều khía cạnh khác nhau để phát triển doanh nghiệp, nhưng chúng ta không quên rằng cho dù là công việc khó khăn bao nhiêu, quy mô đến mức nào thì vẫn được thực hiện bởi chính các thành viên của doanh nghiệp. Thực tế ở các doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam cho thấy vấn đề nhân sự có chất lượng luôn là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu để giúp doanh nghiệp duy trì, phát triển và vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh, trong và ngoài nước. Nhưng làm thế nào để nâng cao chất lượng nhân sự, đặc biệt nhân sự cấp cao và các vị trí quản lý, những người sẽ ảnh hưởng lớn, thậm chí mang tính quyết định, đến kết quả thực hiện của doanh nghiệp và sự phát triển của tổ chức?

Bạn đã gặp xung quanh mình những người có kiến thức phong phú, nhưng lại thiếu kỹ năng hay kinh nghiệm cần thiết để làm việc thực tế? Bạn đã từng gặp những người có kỹ năng nhạy bén nhưng dường như chưa đủ kinh nghiệm hay kiến thức để triển khai công việc? Bạn đã bao giờ tiếp xúc với những người giàu kinh nghiệm, nhưng lại gặp khó khăn về kỹ năng hay kiến thức để áp dụng cho công việc? Bạn và doanh nghiệp luôn mong muốn kết hợp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm?

Xu hướng kinh doanh toàn cầu và hội nhập quốc tế đưa đến rất nhiều cơ hội để doanh nghiệp và các thành viên tham khảo nhiều tinh hoa lãnh đạo, phương pháp quản lý, cũng như kinh nghiệm phát triển từ các nền văn hóa khác nhau. Nhưng làm thế nào để lựa chọn ra những kinh nghiệm và phương pháp phù hợp với bản thân và tổ chức của mình, nguồn lực của doanh nghiệp, môi trường kinh doanh tại Việt Nam, đáp ứng một tầm nhìn phù hợp và vượt trội?

Môi trường kinh doanh càng cạnh tranh bao nhiêu, sự di chuyển của các nhân sự cấp cao càng nhiều bao nhiêu, và sức ép phải tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp càng lớn bao nhiêu, bạn và doanh nghiệp của mình càng thấy rõ những vấn đề trên nhiều hơn nữa.

Nếu những câu hỏi trên là băn khoăn của doanh nghiệp, tổ chức của bạn hay đơn giản là những trăn trở của bạn dưới vai trò nhà lãnh đạo, quản lý, thành viên nhiều tiềm năng của doanh nghiệp thì Best xin được chia sẻ những thách thức trên cùng với bạn và doanh nghiệp của bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam và nước ngoài, giảng dạy và tư vấn cho hàng loạt doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, các chuyên gia có uy tín của Best hiểu vấn đề thực tế của bạn và doanh nghiệp. Best sẽ cùng bạn và doanh nghiệp tháo gỡ những vấn đề này một cách thành công!

Best for the Future!