10 Điểm khiến Best được yêu thích hợp tác

1.    Best được hình thành vì mục tiêu thúc đẩy sự Phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam, không phải vì Lợi nhuận. Mong muốn của các thành viên Best là tham gia có ý nghĩa vào việc khẳng định vị thế kinh tế mới của Việt Nam trên Thế giới.

 

2.    Best cam kết  về chất lượng thông qua uy tín của tổ chức và hợp danh đội ngũ giảng viên đã có thương hiệu trên lĩnh vực đào tạo và tư vấn kinh doanh.

3.    Với tiêu chí hợp nhất Kiến thức - Kỹ năng - Kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy đa dạng, cách tiếp cận đa chiều, mục tiêu mà Best hướng đến là sự áp dụng thành công vào thực tế công việc của các doanh nghiệp, tổ chức.

4.    Với sự kết hợp ưu việt của phương pháp quản lý Đông Tây, kết nối cùng các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước, những hoạt động của Best mang tính đột phá về phương pháp và chất lượng cao nhằm áp dụng thành công vào thực tế công việc tại Việt Nam.

5.    Đội ngũ giảng viên và chuyên gia Việt Nam và nước ngoài đã có thương hiệu và kinh nghiệm làm việc tại nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, sử dụng nhiều ngôn ngữ (Việt, Anh, Nga, Đức, Pháp, Nhật).

6.    Các giảng viên, chuyên gia đã tham gia đào tạo và tư vấn cho hơn 100 doanh nghiệp trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

7.    Hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Đào tạo Kỹ năng Quản lý, Quản trị Kinh doanh, Tư vấn Kinh doanh, Khởi nghiệp và Phát triển tinh thần doanh nhân, Tuyển dụng nhân sự, Tổ chức sự kiện.

8.    Hoạt động đa dạng thông qua hình thành các Trung tâm: Best Training Center (Trung tâm Đào tạo), Best International Center (Trung tâm Quốc tế), Best Consulting Center (Trung tâm Tư vấn), Best Entrepreneurship Center (Trung tâm Khởi nghiệp), Best Job Center (Trung tâm Tuyển dụng).

9.    Văn hóa làm việc của tổ chức dựa trên 6 tiêu chí: Dân chủ - Sáng tạo, Hợp tác - Tin cậy, Uy tín - Phát triển. Best hướng tới bổ sung i-Network và International vào Văn hóa Best từ 2012.

10.  Best đưa ra Chương trình “Một người học, Nhiều người vui” tham gia trách nhiệm xã hội và giảm sự mất cân bằng xã hội. Với mỗi hợp đồng đào tạo cho các doanh nghiệp, Best sẽ trích từ quỹ của mình hỗ trợ một lớp học cho trẻ em ở các vùng ít điều kiện.