Các hoạt động tại Doanh nghiệp

MC xinh đẹp Kỷ niệm các thành viên trong nhóm _ Vimeco
Talking and Teabreak of Leaders and Managers Công tác chuẩn bị - Lễ bảo vệ luân văn Vimeco
Chúc mừng sinh nhật các Anh học viên Trợ giảng chuẩn bị slide