Richard Branson

Định nghĩa của bạn về Doanh nhân là gì?
Bạn hiểu thế nào là Doanh nhân? Hẳn là chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng khi được đề nghị đưa ra định nghĩa về Doanh nhân. Ngay cả các nhà Kinh tế ...