Nâng cao tự tin

Làm thế nào để cải thiện sự tự tin?
Sự tự tin không phải là một cái gì đó có thể được học như những quy tắc, tự tin là một phần của suy nghĩ. Suy nghĩ tích cực, thực hành, ...